Trustpilot

Consessiehouder Nissan, Renault, Dacia en Stephex

MAAK EEN AFSPRAAK

Consessiehouder Nissan, Renault, Dacia en Stephex

SJABLOON: TITELBALK -------------->

Onze visie

 

Demeyere Cars wil zijn leidende positie binnen de sector versterken en consolideren. Groei, rentabiliteit en het behalen van top scores voor customer quality zijn hierbij prioritair.

Demeyere Cars omringt zich met geëngageerde, hooggekwalificeerde medewerkers die zich identificeren met de kernwaarden van het bedrijf en die deze uitdragen in hun team en in hun communicatie met de stakeholders. Het verhogen van de interne expertise door permanente training en opleiding staat centraal.

In een veranderende wereld en vanuit een duidelijke toekomstvisie, speelt Demeyere Cars in op de nieuwe trends en de zich wijzigende consumentenbehoeften. Dit impliceert aandacht voor duurzaamheid door het promoten van zero emission cars, zuinige wagens en nieuwe technologieën.

Demeyere Cars wil door een integrale kwaliteitszorg een substantiële meerwaarde bieden aan haar stakeholders.

Demeyere Cars zet zich in voor maatschappelijke doelen en inspireert zijn stakeholders om dit engagement te delen.

 

Onze Waarden

De kernwaarden van Demeyere Cars zijn een leidraad. Ze bepalen hoe we met elkaar en met de verschillende stakeholders omgaan. Ze zijn de rode draad doorheen het mission en vision statement en ze inspireren ons bij het bepalen van de strategische doelstellingen.

 

Respect

Behandel de andere zoals je zelf behandeld wil worden. Ongeacht je functie of je opdracht, ga op een vriendelijke manier met de andere om, speel flexibel in op de noden van de andere, streef ernaar om bij het uitvoeren van je taak een maximaal kwaliteitsniveau te behalen, sta open voor de mening en de eigenheid van de andere en werk op een loyale manier in team samen.

 

Integriteit

Durf de ander in de ogen kijken. Hou je aan je woord en kom je afspraken na. Geef je bij de uitvoering van je opdracht ten volle rekenschap van de kwaliteit van de geleverde diensten en /of van de afgeleverde producten. Wees je bewust van je aandeel en je rol bij het bepalen van de kostprijs voor de klant of het loon voor de medewerker.  Vertrouwen is de hoeksteen van onze samenwerking.

 

Passie

Engageer je voor de volle honderd procent. Wie zijn job als zijn hobby kan beschouwen, hoeft nooit meer te werken. Wees fier op je vakmanschap en de kwaliteit die je aflevert, zet elke dag topprestaties neer, geniet van elke gelegenheid om nieuwe competenties te verwerven, neem alleen genoegen met het beste. Ga voor de nieuwste technologie, verwacht het uiterste van je merken, je leveranciers en je medewerkers.

 

Duurzaamheid

De wereld moet nog een eeuwigheid mee. Demeyere Cars promoot duurzame auto’s en technologie. Ga zelf ook op een ecologisch verantwoorde manier om met verwarming, verlichting, water en materialen. Recycleer waar mogelijk. Kies voor een milieuvriendelijke oplossing.

 

Trustpilot